1 SUBHAN BHARA
2 NISHAN PAL
3 ANIKET BHUIN
4 DOLAN ROY
5 JUNIOR NESSA KHATUN
6 RICK ROY
7 RITUPARNA GHOSH
8 SK INAMUL HOQUE
9 DEBOLINA MONDAL
10 INDIRA KUNDU
11 HIMANGSHU KUMAR
12 PARESH KUMAR
13 DOLON GHOSH
14 PALLABI BATABYAL
15 JIBAN GHOSH
16 KUTUBUDDIN MALLICK
17 SUMIT BUG
18 RAJKUMAR KHAN
19 BIKASH DAS
20 PALLABI SAHA
21 PAPIYA SAHA
22 PRIYANKA GHOSH
23 KUNAL KANTI GHOSH
24 PRIYANKA GHOSH
25 NIKITA DAS
26 NIRMAL PAL
27 TITHI GHOSH
28 ARUNAVA GHOSH
29 ARNAB ROY
30 RINKI HATI
31 ANTARA CHAUDHURI
32 KARNA BARMAN
33 PRIYANKA HAZRA
34 HARADHAN KUMAR
35 AVIJIT BALLAR
36 BIMAN MUKHERJEE
37 TAHARUL GAYEN
38 BUBUN DAS
39 CHANDAN GHOSH
40 KOWSAR MIDDYA
41 RAJKRISHOR MAJHI
42 KOUSHIK GHOSAL
43 DIDHITI RAHA
44 DILIP MAHATA
45 MUNNA MONDAL
46 SUJIT PAN
47 BIJAY CHANDRA SOME
48 SHUBHAJIT ROY
49 FIROJ RAHAMAN